Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

35/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-03-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) ,oraz § 13 ust.2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022  Wójt Gminy zarządza , co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  203 309 ,00 zł do wysokości 27 518 928,12 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 203 309,00 zł do wysokości  28 236 248,12 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
    nr 4 do niniejszego zarządzenia . 
3. Załącznik  Nr 8   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 27.518.928,12 zł
         w tym: dochody bieżące             - 22.467.138,12 zł
                     dochody majątkowe        -  5.051.790,00 zł
 
       - wydatki                                     -  28.236.248,12 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  22.871.153,12 zł
       wydatki majątkowe                     -    5.365.095,00 zł
 
Deficyt  gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z :
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-05 09:41:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 10:23:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10 10:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
608 raz(y)