Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVII/347/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/330/2022 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 30 ust.6 i 6 a, art.49  w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz.  1762 ze zmianami) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
W uchwale numer XLVI/330/2022 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:
1. §1ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
      „uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych a  w szczególności: ”
2.  w § 4 ust. 2 dodaje się punkt 4 o brzmieniu :
      „4). funkcję wychowawcy klasy w wysokości  300 zł”
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-01 17:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-01 17:18:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 17:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
214 raz(y)