Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVIII/353/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2023r.”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2023r.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 14:50:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 14:50:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 14:51:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)