Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

III/17/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172, poz.1441,Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974 i nr 173 poz.1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz.675) i art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 945, Nr 130,poz 1087,z 2006r Nr 45 poz. 319,Nr 225 poz.1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880 , z 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, z 2010r.Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr .119, poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie Kozłowo, gmina Sorkwity .
Granice terenu objęte planem przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 2.

Przedmiotem planu jest teren rolny o którym mowa w § 1 przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i siedliskową.

§ 3.

Zakres opracowania określa art. 15 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do wszczęcia postępowania i wykonywania czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-07 18:33:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-07 18:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-07 19:42:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)