Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/27/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-15

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 98 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218, z 2008r.Nr 180,poz.111,z 2009r.Nr 223,poz. 1458,Nr 52,poz.420), w związku z art. 4¹ ust. 2 i ust 5. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 73, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 i Nr 144 poz. 1175)

Treść:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Fąk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-23 09:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-23 09:15:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-23 10:15:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1292 raz(y)