Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

19/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 roku.

Na podstawie:

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z 2009r. z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

Treść:

§ 1

Podaje się informację o wykonaniu budżetu Gminy Sorkwity za I kwartał 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o której mowa podana będzie poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP.
Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Sorkwity
(-) mgr. inż. Marek Bojarski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/11
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sorkwity
za I kwartał 2011 roku

Zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z 2009r. z późn.zm.) Wójt Gminy Sorkwity podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Sorkwity, w tym deficytu albo nadwyżki budżetowej , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60:

     Dochody budżetu ogółem za I kwartał 2011r. wyniosły 3.175.245,81 zł. co stanowi 23,47% planu ogółem.

     Wydatki budżetu ogółem za I kwartał 2011r wyniosły 3.992.421,95 zł. co stanowi 27,89 % planu ogółem.

Na koniec I kwartału wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 817.176,14 zł.

Gmina Sorkwity na koniec I kwartału 2011r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 420.444,74 zł.

Stan kredytów i pożyczek na koniec I kwartału 2011. wynosi 7.082.944,25 zł.


Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Sorkwity
(-) mgr.inż. Marek Bojarski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Bojarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-28 14:01:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-28 14:01:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-28 16:01:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1409 raz(y)