Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XVII/121/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2012-02-24

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r

Zmienia:

XV/102/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2012r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2012r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. otrzymuje brzmienie wg
załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
5.Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 13.746.695,70 zł ,
- wydatki - 13.451.695,70 zł ,

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 295.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-13 09:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-13 09:13:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-24 13:37:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1628 raz(y)