Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

22/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-09

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-29

Tytuł aktu:

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 roku.

Na podstawie:

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z 2009r. z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

Treść:

§ 1

Podaje się informację o wykonaniu budżetu Gminy Sorkwity za I kwartał 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o której mowa podana będzie poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP.


Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Załączniki