Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

100/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: I kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-27

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie:

Na podstawie uchwały Nr LIII/381/2023 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1.
Przeznacza do sprzedaży w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Burszewo, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 192/1 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr OL1M/00011512/3 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 192/2 i 191.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski