Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zwrot podatku akcyzowego

Szczegóły informacji

Informacja o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-03 15:18:27 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się również:
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok 2019 
• w przypadku gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy
• załącznik stanowiący oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (do pobrania)

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 r. – 1,00 zł
Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1-30 kwietnia 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druki wniosku są do pobrania w urzędzie, pok. 4 lub w formie edytowalnej: (do pobrania)
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 4 lub przesłać pocztą.
Więcej informacji dotyczących procedury zwrotu podatku akcyzowego znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa.