Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Janowo i Rodowo.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-03 16:31:00 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Janowo i Rodowo.
 
Wójt Gminy Sorkwity
działając na podstawie Uchwały Nr 17/11/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2014 r. poz.3820) oraz Zarządzenia Nr 93/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości:
1. Janowo ustalonej jako część wsi Jędrychowo na Janowo rodzaj miejscowości – wieś;
2. Rodowo ustalonej jako część wsi Jędrychowo na Rodowo rodzaj miejscowości – wieś;
o g ł a s z a
konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Janowo i Rodowo.
 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców w/w miejscowości w sprawie zmiany urzędowego rodzaju tych miejscowości ustalonych jako „części innych wsi” na rodzaj miejscowości – „wieś”. Niniejsza zmiana nie wpłynie na zmianę numerów porządkowych nieruchomości.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców miejscowości.
 3. Termin konsultacji ustala się od 3 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2022 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie wyrażania swojej opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:
  - w wersji papierowej w terminie przewidzianym do przeprowadzenia konsultacji, w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (o ważności głosu decyduje data wpływu do Urzędu).
  - w wersji papierowej w terminach przewidzianych do przeprowadzenia konsultacji u Sołtysa Sołectwa Jędrychowo.
  - w wersji elektronicznej w formie skanu lub fotografii w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji na adres e-mail: ,
Wzór formularza na którym można składać deklaracje, opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sorkwity, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz u Sołtysa Sołectwa Jedrychowo .
Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania.
 1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
 • na stronie BIP Gminy Sorkwity – w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity: https://www.gminasorkwity.pl
 • w Urzędzie Gminy Sorkwity– pok. Nr 12 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 • Formularze ankiety są dostępne dodatkowo u Sołtysa Sołectwa Jędrychowo.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Sorkwity, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych Sołectwa Jędrychowo.
Wójt Gminy Sorkwity
/-/ Józef Maciejewski

 
Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowości Janowo i Rodowo ustalonych jako część wsi Jędrychowo. na Janowo - rodzaj miejscowości: wieś, Rodowo - rodzaj miejscowości: wieś.
Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowości Janowo i Rodowo ustalono jako część wsi Jedrychowo. Są to określenia nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tych miejscowości, gdyż Janowo i Rodowo to miejscowości samoistne, odpowiadające definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowią bowiem jednostki osadnicze o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi funkcjami usługowymi lub turystycznymi, nieposiadającymi praw miejskich lub statusu miasta.
Janowo i Rodowo są to miejscowości z nadaną odrębną numeracją adresową.
Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obowiązujących aktów prawnych i obecnego charakteru w/w miejscowości. Niniejsza zmiana nie wpłynie na zmianę numerów porządkowych nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-03 16:29:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-03 16:31:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 09:19:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
564 raz(y)