Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-26 10:09:07 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w/w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr. 22/2020 z dnia 13 marca 2020r. ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Sorkwity w roku 2020 w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 34. 000,00 zł
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,MARCINKOWO” w kwocie 3 .000 ,00 zł
3. Stowarzyszenie Kulturalne „BOGACTWO MAZUR” w kwocie 3.000 zł.
 
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 10.03.2020r. do 31.12.2020.r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
 
  1. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość.
  2. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu.
  3. Kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności.
  4. Prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko -Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1.
  5. Możliwość wyłonienia talentów.
  6. Podniesienie lokaty w tabeli.
  7. Promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym tzw. „mowie nienawiści”.
 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,, MARCINKOWO ” otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży ”.Termin wykonywania zadania obejmował okres od 10.03.2020. do 31.12.2020r.
 
Natomiast Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych .” Zadanie miało być realizowane w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku pandemii COVID – 19 Stowarzyszenie Kulturalne „BOGACTWO MAZUR” oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MARCINKOWO” nie były w stanie zrealizować zaplanowanych zajęć dlatego też w całości zwrócili przekazaną dotację na rachunek bankowy podany w umowie.
 
Natomiast Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny z otrzymanej dotacji jest zobowiązany zwrócić kwotę w wysokości 2.639, 42 zł.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Sporządziła: Anna Fąk
Sorkwity: dnia 23.04. 2021 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-26 10:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-26 10:09:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26 10:10:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2433 raz(y)