ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Stary Gieląd

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-10 11:23:44 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 sierpnia 2022 r.
Znak: RBG.6733.5.5.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 08 sierpnia 2022 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działce o nr ew. 100 w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
                                                                                                           
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Stary Gieląd
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-10 11:23:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-10 11:23:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 11:23:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
140 raz(y)