Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym również jednorazowego zezwolenia wniosek o likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych (podanie)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. Obsługi Rady, Działalności Gospodarczej i Informacji Niejawnych (DK)(ZG)

Ogłoszono dnia: 2010-08-23 14:01:05

Termin załatwienia

do 7 dni dla zezwolenia jednorazowego lub dla zezwoleń stałych po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoba kontaktowa

Rutkowski Janusz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Sorkwity pok. nr 10

Telefon kontaktowy

89 7428536

Sposób załatwienia

Zezwolenie stosowne do wniosku

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Sorkwitach pok. nr 10 lub pocztą.

Wymagane Dokumenty

Określone we wniosku

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

dla zezwolenia jednorazowego : 43,75 zł oraz 5,00 zł za potwierdzenie kopii z oryginałem od każdej rozpoczętej strony
dla zezwoleń stałych wg ustawy proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA jak od decyzji.

Podstawa prawna

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz.U.07.70.473 j.t.

Załączniki