ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:55 Upublicznienie elementu informacja Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Sorkwity Kazimierz Piaścik
10:05:14 Upublicznienie elementu informacja Przyjmowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rybnie. Kazimierz Piaścik
10:05:14 Upublicznienie elementu informacja Przyjmowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warpunach. Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-10-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:44:51 Upublicznienie elementu informacja Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego SZARAK w Kętrzynie. Kazimierz Piaścik
16:42:12 Upublicznienie elementu informacja Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „ŁOŚ”. Kazimierz Piaścik
16:37:08 Edycja elementu informacja Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Kazimierz Piaścik
16:36:14 Upublicznienie elementu informacja Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:08:07 Upublicznienie elementu informacja Udzielanie pomocy producentom rolnym, którzy w swoich gospodarstwach rolnych ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2022 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Kazimierz Piaścik
11:00:53 Usunięcie elementu informacja Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Kormoran” Kazimierz Piaścik
08:04:15 Upublicznienie elementu informacja Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Kormoran” Kazimierz Piaścik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony