ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11.10.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.9.2018
Mieszkańcy
                                                                                                        
    ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 października 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2017/2018 ( do wglądu w Biurze Rady Gminy Sorkwity)
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   Statutu Gminy Sorkwity.
b)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. geod. 291/1 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-15 08:42:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-15 08:42:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.09.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.8.2018
 
Mieszkańcy
                                                                                                        
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XLII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 września 2018r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2018r.( do wglądu w Biurze Rady Gminy Sorkwity)
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.
c)   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Szymanowo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr geod. 379/2 i 379/3 obręb Zyndaki, Gmina Sorkwity.
e)   zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Sorkwity, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.
f)   zmieniająca Uchwałę Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi publicznych jednostek oświatowych przez Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.
g) zmieniająca Uchwałę Nr XXI/142/2016 z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach.
h)  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Sorkwity i jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
i)    wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Sorkwity
j)   rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Nibork.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Bronisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-21 11:41:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-21 11:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:25:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Sesję

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.07.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.7.2018
 
Mieszkańcy
                                                                                                         
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XLI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 lipca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
b)   przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity”.
c)   powołania doraźnej Komisji Statutowej
d)  uchylającej uchwałę Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Plichta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Ślęzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-20 16:06:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-20 16:06:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.06.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.6.2018
 
 
Mieszkańcy
                                                                                                        
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XL sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c)   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2017 r.
d)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
e)   ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
f)   wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Burszewo.
g)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
h)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
i)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
j)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
k)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
l)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
ł)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
m) rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
n)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
o)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
p)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
r)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
s)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
t)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
u)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
w)  określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
y)   zmiany uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariola Plichta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Bronisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-20 09:09:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-20 09:09:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.05.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.5.2018
Mieszkańcy
 
    ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 maja 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
b)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Sorkwitach imienia Janusza Korczaka.
c)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach imienia Ireny Sendlerowej.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-18 08:23:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-18 08:23:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13.04.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.4.2018
Mieszkańcy
                                                                                                        
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c)  przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.
d) przyjęcia„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoja siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
e)  określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-13 14:36:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-13 14:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXVII sesję rady gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.03.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.3.2018
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 23 marca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności GOK za 2017 r. (zreferuje Dyrektor GOK)
  5. Sprawozdanie z działalności ZOS za 2017 r. (zreferuje Dyrektor ZOS)
  6. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 r. (zreferuje Kierownik GOPS)
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
b)  podziału Gminy Sorkwity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
c)   przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018 – 2020
z uwzględnieniem perspektywy do 2024r.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-16 11:18:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-16 11:18:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.02.2018 r.
Nasz znak: RG-0002.2.2018
                       
Mieszkańcy
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 2 marca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 dla Gminy Sorkwity za 2017 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017z dnia 22 grudnia 2017 r.
b) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
c) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność osób fizycznych
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2018 r.”
e) nadania Szkole Podstawowej w Sorkwitach imienia Janusza Korczaka
f) nadania Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach imienia Ireny Sendlerowej
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
                                                                                                         
 
 Przewodnicząca Rady
 (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Plichta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Bronisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-23 09:44:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-23 09:44:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.01.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.1.2018                                                                      
                                                                                         
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  26 stycznia 2018 r.  (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
c) zmiany Statutu Gminy Sorkwity.
   d) zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.
   e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
   f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.                                                   
   g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sorkwity niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i rozliczania.
h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168002N).
i) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168003N).
j) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168005N).
k) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168008N).
l) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168010N).
ł) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168011N).
m) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168013N).
n) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168015N).
o) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168016N).
p) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168017N).
r) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168018N).
s) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168019N).
t) zmiany uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
u) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
  5.   Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.   Sprawy różne.
  9.   Zamknięcie sesji.
      
                                                                                                         
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Ślęzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-19 11:13:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-19 11:13:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07.12.2017 r.
 
Nasz znak :                                                                                          
RG-0002.10.2017                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 22 grudnia 2017 r.  (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018- 2032
         b) uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 r.
c) zmiany  Uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostkach budżetowych Gminy Sorkwity, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych  
d) zmiany Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi publicznych jednostek oświatowych przez Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach
e) zmiany Uchwały Nr XXI/142/2016 w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach
   f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 200/3 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
   g) uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2018
   h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
   i)  ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.
6.   Interpelacje i wnioski radnych.
7.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
9.   Sprawy różne.
10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Ślęzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-08 10:12:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-08 10:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji