ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-02-15 11:00:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E


Rada Gminy w Sorkwitach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2010r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy w Sorkwitach, na której ustanowiono następujące przepisy prawne :

1.Uchwała Nr XXXV/181/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

2.Uchwała Nr XXXV/182/2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

3.Uchwała Nr XXXV/183/2010 w sprawie rozstrzygnięcia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity (projekt uchwały został przesłany radnym na sesję, która odbyła się w dniu 28.08.2009r.);

4.Uchwała Nr XXXV/184/2010 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity (projekt uchwały został przesłany na sesję radnym , która odbyła się w dniu 30.12.2009r.);

5.Uchwała Nr XXXV/185/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity (projekt uchwały został przesłany na sesję radnym , która odbyła się w dniu 28.08.2009r.);

6.Uchwała Nr XXXV/186/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/168/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity;

7.Uchwała Nr XXXV/187/2010 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity;

8.Uchwała Nr XXXV/188/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity ;

9.Uchwała Nr XXXV/189/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2010r.;

10. Uchwała Nr XXXV/190/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

Z ustanowionymi przepisami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, pokój Nr 8, tel.742-85-34 wew.20.

Przewodniczący Rady
Jerzy Kopaniec     
« powrót do poprzedniej strony