ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-09 14:48:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 9 czerwca 2010 r.
Nr postępowania RBG 7071/2/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości do 14 000 euro netto /średni kurs euro 3,839 zł/.
Zamówienie zwolnione z stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
(zamieszczone: tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego).
1. Zamawiający:
Wójt Gminy Sorkwity,
11-731 Sorkwity
Nazwa jednostki organizacyjnej: Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity
tel. 0 89 742-81 -79, e-mail:
ogłasza postępowanie na nabór ofert na BUDOWĘ BOISKA WRAZ Z OGRODZENIEM W BURSZEWIE.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje budowę płyty boiska wraz z ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych zgodnie z przedmiarem robót – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.Miejsce realizacji: miejscowość Burszewo, działka nr ew. 98/2 ob. Burszewo.

4.Termin wykonania zamówienia: pożądany – 31 lipca 2010 r.

5.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Pełne ogłoszenie w załączniku.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony