ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-24 14:51:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 23.06. 2010r.
Nasz znak :
RG-00430-4/2010
                                                                    MIESZKAŃCY
ZAPROSZENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity kadencji 2006-2010 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 czerwca 2010r. ( środa) na godzinę 11ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.

2.Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż. w gminie Sorkwity (zreferują zaproszeni goście).

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.;
b)zmieniająca uchwałę Nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 9 października 2009r. zmieniona uchwałą Nr XXXVII/203/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel.

c)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity.
d)stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity.

e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.

f)wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.

g)zbycia mienia komunalnego.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracach Rady w okresie między sesjami
(zreferuje Przewodniczący Rady Gminy).

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony