ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-07-06 11:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Rada Gminy w Sorkwitach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2010r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy w Sorkwitach, na której ustanowiono następujące przepisy prawne :

1.Uchwała Nr XXXIX/207/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.;

2.Uchwała Nr XXXIX/208/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 9 października 2009r. zmieniona uchwałą Nr XXXVII/203/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel.

3.Uchwała Nr XXXIX/209/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity.

4.Uchwała Nr XXXIX/210/2010 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity.

5.Uchwała Nr XXXIX/211/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.

6.Uchwała Nr XXXIX/212/2010 w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.

7.Uchwała Nr XXXIX/213/2010 w sprawie zbycia mienia komunalnego

Z ustanowionymi przepisami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, pokój Nr 8, tel.742-85-34 wew.20.
« powrót do poprzedniej strony