ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o stanie gminy za 2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-31 14:01:47 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SORKWITY ZA 2022 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Sorkwity przedstawia Radzie Gminy Sorkwity Raport o stanie Gminy Sorkwity za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sorkwity za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sorkwity odbędzie się 26 czerwca 2023r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2022r. do godziny 1400 w pok. 9 Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony