ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej obręb Burszewo, gmina Sorkwity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-25 08:30:04 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 września 2023 r.
Nasz znak:RBG.6220.3.8.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Sorkwity
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wydaniu w dniu 25 września 2023 r. znak: RBG.6220.3.6.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr ew. 390/3 obręb Burszewo, gmina Sorkwity.
Informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15.
Ponadto informuję, że ww. decyzja została udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
« powrót do poprzedniej strony