ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2081
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/91/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2082
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
Nr aktu prawnego
XIV/90/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2083
Data podjęcia
2011-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
108/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2084
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
20 A/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2085
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania przewodniczącego zakładowej komisji inwentaryzacyjnej oraz osób wchodzących w skład komisji inwentaryzacyjnej, celem przeprowadzenia spisu z natury w ZGKiM w Warpunach.
Nr aktu prawnego
20/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2086
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
105/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2087
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2005 z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
XIII/87/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2088
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XIII/86/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2089
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XIII/85/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2090
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń , gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XIII/83/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji