ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2091
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XIII/84/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2092
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Nr aktu prawnego
XIII/89/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2093
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
XIII/88/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2094
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: Projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2012r.
Nr aktu prawnego
104/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2095
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2012-2020r.
Nr aktu prawnego
103/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2096
Data podjęcia
2011-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
102/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2097
Data podjęcia
2011-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
97/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2098
Data podjęcia
2011-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC.
Nr aktu prawnego
100 /2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2099
Data podjęcia
2011-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
powołanie komisji likwidacyjnej
Nr aktu prawnego
29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2100
Data podjęcia
2011-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nr aktu prawnego
25 /2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji