ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2131
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
VIII/51/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2132
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
Nr aktu prawnego
VIII/50/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2133
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/49/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2134
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.
Nr aktu prawnego
VIII/48/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2135
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.
Nr aktu prawnego
VIII/47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2136
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
VIII/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2137
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
VIII/45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2138
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia  nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach położonych w Zyndakach.
Nr aktu prawnego
VIII/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2139
Data podjęcia
2011-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia  nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach położonych w Warpunach.
Nr aktu prawnego
VIII/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2140
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Sorkwity od 1.06.2011r. do 31.05.2012r.
Nr aktu prawnego
30/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji