Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2091
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIV/93/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2092
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/92/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2093
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/91/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2094
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
Nr aktu prawnego
XIV/90/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2095
Data podjęcia
2011-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
108/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2096
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
20 A/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2097
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania przewodniczącego zakładowej komisji inwentaryzacyjnej oraz osób wchodzących w skład komisji inwentaryzacyjnej, celem przeprowadzenia spisu z natury w ZGKiM w Warpunach.
Nr aktu prawnego
20/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2098
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
105/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2099
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2005 z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
XIII/87/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2100
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XIII/86/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji