ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/30/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VI/30/2011

Szczegóły informacji

VI/30/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-03-25

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika wg Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 13.531.520,00 zł ,
- wydatki - 14.326.520,00 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są
przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr VI/30/2011 z dnia 25.01.2011r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:


75056- plan dochodów w tym rozdziale na kwotę 9.697,00zł stanowi planowaną dotację z budżetu państwa przekazywaną za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności .Zwiększenie nastąpiło na podstawie pisma znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02-03-2011r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

75615,75616 –planowane zwiększenie dochodów w tych rozdziałach o kwotę 393.968,00zł nastąpi na skutek poprawy ściągalności i egzekucji zaległych podatków.

75801- zmniejszenie dochodów o kwotę 97.994,00zł wynika ze zmniejszenia części oświatowej
subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/11 z dnia 23
lutego 2011r.

85212,85213,85214,85216
85219
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 29.119,00zł związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji z budżetu państwa w tych rozdziałach przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.3.2011 z dnia 25-02-2011r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

75056- plan wydatków w tym rozdziale na kwotę 9.697,00zł stanowi wydatki z dotacji , z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności .Zwiększenie wydatków nastąpiło na podstawie pisma znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02-03-2011r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

75412 –- zmiana wydatków w tym rozdziale nastąpiła na skutek weryfikacji planu w stosunku do potrzeb wydatków w paragrafach na 2011r.

80101, 80110,80113,80114,80148,80195 – zmiany wydatków w tych rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do potrzeb wydatków w paragrafach na 2011r.

80104- planowane zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 240.974,00zł stanowi dostosowanie planu wydatków do ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sorkwity.

85212,85213,85214,85216
85219
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 29.119,00zł związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji z budżetu państwa w tych rozdziałach przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. .Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.3.2011 z dnia 25-02-2011r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .

85401 - zmiany wydatków w tych rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do potrzeb wydatków w paragrafach na 2011r.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-04 14:23:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-04 14:45:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-04 16:45:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony