Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXIV/269/2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-11-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

Zmienia:

XXVI/211/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2013r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 21.639.215,70 zł ,
- wydatki - 21.847.115,70 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-10 09:20:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-10 09:25:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-10 10:34:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1535 raz(y)