Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Szczegóły informacji

Preliminarz wydatków na 2017 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-28 08:42:55 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2017.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin,
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży,
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych,
 • nowoczesnych progarmów profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnień.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek, służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy,
 • warsztatów profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników),
 • konkursów profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy Sorkwity o tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i świadomość nt. narkotyków, dopalaczy,
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień.
 • wydarzeń profilaktycznych: spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek, dofinansowanie działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1268 raz(y)