Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebam

Szczegóły informacji

Dostępność alternatywna

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-02 14:35:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30.11.2020 r.
 
 
ANALIZA  DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ ALTERNATYWNA
 
            Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, usług), która pozwala osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.
            W przypadku, gdy nie ma możliwości ze względów technicznych lub innych, zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Dostępność alternatywna polega w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu, który umożliwi realizację potrzeb w zakresie niezbędnym dla tych osób.
            Poniższa tabela przedstawia analizę w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Analizę w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej:
 
Minimalne wymagania służące dostępności
Istniejące w jednostce
Zastosowania alternatywne
Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku
parking- oznakowano i wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
 
dojazd do budynku:
- bramka,
- alejki,
- schody,
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na schodach podjazd dla wózków, powierzchnia antypoślizgowa, schody doświetlone
 
- drzwi do budynku- umożliwiają wjazd osób niepełnosprawnych z systemem wolnozamykającym,
- powierzchnie poziome- powierzchnia antypoślizgowa
- zainstalowanie znaków informacyjnych dla osób na wózku o możliwości dogodnego wjazdu do budynku,
 
- informacja o możliwości osobistej pomocy pracownika w otoczeniu budynku.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
Schody- doświetlone, oznakowanie pięter, kontrastowy kolor schodów, poręcze przy schodach. Oznaczenie rozpoczynających się stopni jaskrawą taśmą
 
Ciągi komunikacyjne- odpowiednia szerokość, powierzchnia antypoślizgowa, różnice poziomów
- zamieszczenie informacji o możliwości połączenia się z pracownikiem i załatwienia sprawy w ogólnodostępnym punkcie Urzędu
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
Tablica informacyjna Urzędu
- wizualna informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
W całym budynku Urzędu zapewniony jest wstęp dla osoby korzystającej z psa asystującego
 
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób
 
 
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości stron internetowych
Zwiększanie wielkości  tekstu, kontrast
Kontakt telefoniczny, korespondencyjny
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie (tłumacz języka migowego, zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje)
 
W I kwartale roku 2021r. planuje się zawrzeć umowę na tłumacza on-line języka migowego
Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabowidzących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
 
W Urzędzie pracownicy zapewniają dostęp alternatywny dla osób słabowidzących i niewidzących poprzez odczytanie teksu
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności- w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 14:35:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 14:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12 11:48:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1832 raz(y)