ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Sorkwity

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-11 14:03:49 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08.04.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.7.2019.4
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje VII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż. w Gminie Sorkwity.
 5. Głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  3. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sorkwity stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  4. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  5. Przystąpienia Gminy Sorkwity do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-11 14:03:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-11 14:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11 14:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1096 raz(y)