ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-05-08
Termin składania dokumentów
2019-05-23 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Kierownik Jednostki Organizacyjnej