ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-09 10:03:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-09 10:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-09 11:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-13 11:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-13 11:09:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20 09:52:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-13 11:05:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-13 11:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 12:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż unieszkodliwianie i transport wyrobów azbestowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż
unieszkodliwianie i transport wyrobów azbestowych.
Urząd Gminy Sorkwity informuje, że przystępuje do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Sorkwity Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
Warunkiem realizacji Programu będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, do wysokości 85% kosztów nieprzekraczających 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz w części ze środków osób biorących udział w projekcie ( właściciele nieruchomości), a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji.
W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Sorkwity (sekretariat) w terminie do dnia 22.02.2013 r. wniosku wraz załącznikami.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 7).
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy Sorkwity wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość dotacji przyznanej umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu
z dofinansowaniem.
Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowy dotacji.
Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, osoba do kontaktu: Sylwia Cesarek, tel. 89 742 85 33.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-23 09:31:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-23 09:31:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 12:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że w 2012r. pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sorkwity” na podstawie umowy nr 000194/12/0052/OZ-PO/D z dnia 1.08.2012r. i aneksu zawartej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Łączny koszt zadania: 10 895,04
Kwota dofinansowania: 9 260,78
Wkład własny mieszkańców: 1 634,26

Zadaniem objęto 7 obiektów w tym dwa budynki mieszkalne w miejscowościach Zyndaki, Choszczewo, Sorkwity, Burszewo, Wilamówko, Miluki. Ilość usuniętych pokryć dachowych wynosi 766 m2. Masa zdjętych płyt falistych wynosi 14, 36 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma MALBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kołobrzeska 13/315, 10-444 Olsztyn. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego.
Właściciele nieruchomości zostali poinformowani o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Pozostałą kwotę 15 % za wykonanie usługi mieszkańcy pokryli z własnych środków.

Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-10 12:06:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-10 12:06:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 12:03:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »