Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona powietrza

Szczegóły informacji

Edukacja ekologiczna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-27 11:46:49 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA, w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.
Filmy o tematyce: termomodernizacja, źródła ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy, edukacja ekologiczna znajdują się pod adresem:
https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/200/ekologia oraz
 w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/telewizjaolsztyn.
Przypominam, że organy wykonawcze gmin, powiatów i województwa zobowiązane są do realizacji działań naprawczych, określonych w Programie ochrony powietrza, w tym działania obligatoryjnego jakim jest edukacja ekologiczna. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na każdym szczeblu samorządu terytorialnego to pierwszy krok do realizacji działań wpływających na poprawę jakości powietrza w naszym województwie.
Mając na uwadze, że edukację ekologiczną można realizować poprzez prowadzenie akcji informacyjnych na stronach internetowych jednostek samorządowych, zachęcam do udostępniania linku, aby przekaz zawarty w filmach mógł trafić do jak największej liczby odbiorców.
 

Małgorzata Domurad
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/