Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-12 13:01:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity, działając na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06.11.2014r.na wniosek inwestora Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, działającego poprzez pełnomocnika Panią Jarosławę Michnicz, reprezentującą Biuro Inżynierii Sanitarnej z Giżycka, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego posadowionego na działce 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15 – 15.00.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięci tj. w miejscowości Miłuki.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-12 13:01:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-12 13:01:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-12 14:02:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3818 raz(y)