Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-04 08:26:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RBG.6733.5.8.2014
Sorkwity, dnia 26 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A S I Ę

że na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, w imieniu i na rzecz której działa Biuro Inżynierii Sanitarnej reprezentowane przez Panią Jarosławę Michnicz, prowadzone jest przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie:

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 75/6, 75/13, 76, 77, 74/63, 74/74, 74/55, 74/78, 74/54, 75/7, 75/12 ORAZ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 78/19 W OBRĘBIE SORKWITY, GMINA SORKWITY

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:26:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 09:26:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3166 raz(y)