ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2015-03-25 09:17:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 
Sorkwity, dnia 19.03.2015r.
Nasz znak: RBG.6220.1.7.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia że, postanowieniem z dnia 19.03.2015r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia Miłośników Mazur i Kozłowa w Gminie Sorkwity z siedzibą w Warszawie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, pok 7, w godz. od 8.00 do 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Kozłowo
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:17:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 09:17:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 10:17:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3230 raz(y)