Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-08 14:03:46 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 września 2022 r.
 
Nasz znak: RBG.6220.5.8.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, o wydaniu w dniu 08 września 2022r. znak: RBG.6220.5.6.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki, gmina Sorkwity, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sorkwity w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 800 do 1600; wtorek - piątek od 7.15 do 1515.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip. gminasorkwity. pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity i tablicy ogłoszeń w miejscowości Sorkwity i Maradki. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 13:52:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 14:03:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 14:03:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)