ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-01 08:18:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30.07.2012r.

 

Nasz znak:

RBG 6220.2.2012.1

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

 


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Stanisława Karpińskiego Nowa Iwiczna ul. Mleczarska nr 9, 05-500 Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych 213/8, 213/11, 213/12, 213/13, 213/14, 213/15 i 213/16 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.00.

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity:http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

 

 

 

 

a/a

SC/SC

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-01 08:17:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-01 08:18:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-08 09:51:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2022 raz(y)