Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-08 07:55:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 2.08.2012r.

Nasz znak:
RBG 6220.3.2012.1


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Gospodarstwo Rolne Marek Domin Rozogi 30, 11-731 Sorkwity , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Fermy Trzody Chlewnej w Rozogach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 133/6 obręb Rozogi, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.00.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity:http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.Otrzymują :

1.Inwestor – Gospodarstwo Rolne Marek Domin - właściciel działki nr 136/6, 133/4, 133/5, 133/8, 91, 111 obręb Rozogi,
2.Anna Domin - właściciel działki nr 136/6, 133/4, 133/5, 133/8, 91, 111 obręb Rozogi,
3.Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie – właściciel działki nr 136 i 123 obręb Rozogi;
4.Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – właściciel działki nr 132 i 131 obręb Rozogi ;
5.Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - właściciel działki nr 122 obręb Rozogi;
6.Mateusz Domin – właściciel działki nr 274/23 obręb Rybno;
7.Gmina Sorkwity - właściciel działki nr 135 obręb Rozogi;
8.a/a SC/SC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-08 07:55:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-08 07:55:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-08 09:55:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3972 raz(y)