ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-24 09:55:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013r. poz.1235)

zawiadamiam

iż w dniu 17 lutego 2014r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego w Rybnie, w których w budynkach inwentarskich prowadzony będzie chów bydła i trzody chlewnej, na terenie działki o nr ewidencyjnym 274/23 obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. urzędzie, w pokoju nr 7, w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 09:55:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 09:55:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-24 10:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4358 raz(y)