ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-30 17:23:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomości

że dnia 25 czerwca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu zwierząt inwentarskich, położonej na działce 274/23 w miejscowości Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, którego inwestorem jest Pan Mateusz Domin, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Konopkę z firmy Konopka & Konopka, Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s.c..

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 maja 2014r. znak: WOOŚ.4242.15.2014.KT.5 oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie z dnia 03 marca 2014r. nr ZNS.4316.1.2014.

Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olszyńska 16A w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej pok. nr 7 w godzinach 730 – 1400 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone:
na stronie bip Urzędu Gminy Sorkwity
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
na tablicy głoszeń w miejscowości Rybno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 17:23:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 17:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 19:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5824 raz(y)