Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2014-07-31 16:26:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia


że na wniosek z dnia 28.07.2014r. Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn reprezentowanej przez pełnomocnika Jarosławę Michnicz Biuro Inżynierii Sanitarnej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych nr ew. 75/6, 75/13, 78/19, 76, 77, 74/63, 74/74, 74/55, 74/78, 74/54, 75/7, 75/12 obręb Sorkwity.

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity,w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 7 , w godz. od 800 do 1500, tel. 89 742 85 33, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Miłuki.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-31 16:26:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-31 16:26:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31 18:26:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6000 raz(y)