ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2017-03-10 15:40:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 luty 2017 r.
Nasz znak:RBG.6220.1.1.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pózn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pózn. zm.) zawiadamia, że dnia 28 lutego 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 28 lutego 2017 r. znak: RBG.6220.1.2.2017. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz pismem z dnia 28 lutego 2017 r. znak: RBG.6220.1.3.2017 wystąpiono o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rozogi, Rybno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-10 15:40:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-10 15:40:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 15:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3674 raz(y)