ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-04 13:45:37 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 01 grudnia 2020 r.
Nasz znak: RBG.6220.2.6.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) zawiadamia, że dnia 01 grudnia 2020 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo, gmina Sorkwity, realizowanego na terenie działki nr ew. 85/3 obręb Jędrychowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją w sprawie w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony