ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (ODT, 260.8 KiB)
 • Formularz oferty (ODT, 16.2 KiB)
 • Warunki udziału (ODT, 16 KiB)
 • Podstawy wykluczenia (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (ODT, 12.4 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy (ODT, 18.3 KiB)
 • Wykaz sprzętu (ODT, 15.8 KiB)
 • Projekt umowy (ODT, 30.3 KiB)
 • Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (ODT, 15.9 KiB)
 • Informacja dot. RODO (ODT, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO (DOCX, 10.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 112.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 44 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 48.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 46.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOC, 51.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 302.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 1 (PDF, 298.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 2 (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 3 (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 4 (PDF, 496.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 5 (PDF, 167.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 6 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 7 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 8 (PDF, 380.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 9 (PDF, 121.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 10 (PDF, 64.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 11 (PDF, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 1 (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 2 (PDF, 200.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 3 (PDF, 83.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. elektryka 1 (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. elektryka 2 (PDF, 179.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiar (PDF, 557.2 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 34 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 31 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 210.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 212.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 46.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 56.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOC, 37 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 302.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 1 (PDF, 298.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 2 (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 3 (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 4 (PDF, 496.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 5 (PDF, 167.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 6 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 7 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 8 (PDF, 380.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 9 (PDF, 121.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 10 (PDF, 64.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 11 (PDF, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 1 (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 2 (PDF, 200.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 3 (PDF, 83.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projet bud. elektryka 1 (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projet bud. elektryka 2 (PDF, 179.2 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 557.2 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 26 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych zamówienia (DOC, 22.5 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 16 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 17.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego; Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 217.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 48.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOCX, 24.6 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 352.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 2 (PDF, 634.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 3 (PDF, 789.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 4 (PDF, 140.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 5 (PDF, 219.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 6 (PDF, 258.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 7 (PDF, 678.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 8 (PDF, 492 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 9 (PDF, 420.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 10 (PDF, 163.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 11 (PDF, 614.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 12 (PDF, 500.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 13 (PDF, 432.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 projekt budowalny 14 (PDF, 174.2 KiB)
 • Załącznik 4a1 (PDF, 414.9 KiB)
 • Załącznik 4a2 (PDF, 651.6 KiB)
 • Załącznik 4b1 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 4b2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik 4b3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik 4b4 (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiary 1 (PDF, 328.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiary 2 (PDF, 139.5 KiB)
 • Oświadczenie o prznalezności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 26.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych dla cześci I zamówienia (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych dla cześci II zamówienia (DOC, 21.5 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 15.5 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 77 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 95.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 369.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.5 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOC, 61 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Gizewo - projekt budowalny - opis techniczny (DOC, 249.5 KiB)
 • Gizewo - projekt budowlany - ocena stanu tech bud (DOC, 145 KiB)
 • Gizewo - projekt budowlany - rysunki (PDF, 524.1 KiB)
 • Rozogi - projekt bud. - ocena stanu tech bud (DOC, 37.5 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - opis techniczny (DOC, 52.5 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - elewacja I (PDF, 63.5 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - elewacja II (PDF, 63.5 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - elewacja III (PDF, 85.7 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - fundamenty (PDF, 66.7 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - proj zag (PDF, 1.3 MiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - dach (PDF, 70.7 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - parter (PDF, 97.1 KiB)
 • Rozogi - projekt budowalny - rysunki - przekr (PDF, 95 KiB)
 • Gizewo przedmiar robót (PDF, 174.1 KiB)
 • Rozogi przedmiar robót (PDF, 210.3 KiB)
 • Oświadczenie o prznależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 42 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 37.5 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 33 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 214.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 10.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (ODT, 8.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 (ODT, 8.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 (ODT, 9.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ODT, 9.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 45.6 KiB)
 • Załącznik nr 9b (PDF, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr 9c (PDF, 397.7 KiB)
 • Załącznik nr 9d (PDF, 140.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 818.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 14.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 630.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2016-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Sorkwitach i Zespołu Szkół, Zyndaki 2 poprzez zakup biletów miesięcznych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 i 3a (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 13.6 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 23.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 11.2 KiB)
 • Informacja o zmianach treści SIWZ (DOCX, 16 KiB)
 • Uniewanienie postępowania (DOCX, 10.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2016-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zyndakach wraz z jej finansowaniem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.1 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 177.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (DOC, 30.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 33 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 51 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 47 KiB)
 • Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług (DOC, 46 KiB)
 • Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (DOC, 35.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 130 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.3 MiB)
 • Architektura - opis (PDF, 77.8 KiB)
 • Architektura - elewacje (PDF, 8.6 MiB)
 • Architektura - kolorystyka (PDF, 12.4 MiB)
 • Architektura - przekroje (PDF, 2.4 MiB)
 • Architektura - rzuty (PDF, 2.6 MiB)
 • Architektura - stolarka, szczegóły (PDF, 483 KiB)
 • Opinia geologiczna (PDF, 6.8 MiB)
 • Konstrukcja - opis (PDF, 259.5 KiB)
 • Konstrukcja - rzuty i przekroje (PDF, 3.8 MiB)
 • Konstrukcja - żelbety (PDF, 606.1 KiB)
 • Konstrukcja - zadaszenie sali (PDF, 3.7 MiB)
 • Branża sanitarna (PDF, 184.6 KiB)
 • Branża sanitarna - rys. SO (PDF, 5.6 MiB)
 • Branża sanitarna - rys. Z (PDF, 1.4 MiB)
 • Opinia - woda p.poż (PDF, 5.8 MiB)
 • Badanie instalacji p.poż (PDF, 6.7 MiB)
 • Warunki przyłącza wody p.poż (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża elektryczna - opis (PDF, 59.1 KiB)
 • Branża elektryczna - rys. E01 (PDF, 298 KiB)
 • Branża elektryczna - rys. E02 (PDF, 386.5 KiB)
 • Branża elektryczna - rys. E03 (PDF, 129.5 KiB)
 • Branża elektryczna - rys. E04 (PDF, 415.9 KiB)
 • Branża elektryczna - rys. E05 (PDF, 171.8 KiB)
 • Warunki elektroenergetyczne - budynek (PDF, 2 MiB)
 • Warunki elektroenergetyczne - plac budowy (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiOR - wymagania ogólne (PDF, 919.7 KiB)
 • STWiOR - branża sanitarna (PDF, 331 KiB)
 • STWiOR - branża elektryczna (PDF, 101.8 KiB)
 • Przedmiar robót - branża budowlana (PDF, 3 MiB)
 • Przedmiar robót - branża sanitarna (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją - 15.07.2016 r (DOC, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 435.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją nr 2 - 20.07.2016 r (PDF, 54.6 KiB)
 • 6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług po modyfikacji (DOC, 46 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - 22.07.2016 r. (DOC, 51 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 50.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2015-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SORKWITY
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ODT, 37.7 KiB)
 • Oferta (ODT, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie (ODT, 15.8 KiB)
 • Przynależność do grupy (ODT, 14.9 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (ODT, 12.2 KiB)
 • Wykaz sprzętu (ODT, 15.8 KiB)
 • Umowa (ODT, 27.2 KiB)
 • Lokalizacja dzwonów (ODT, 15.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 490.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 4.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 284 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 552 KiB)