Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/182/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXV/183/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2313
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXV/187/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2314
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXV/184/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXV/189/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2316
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Powołanie komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- podinspektor ds. budownictwa i inwestycji.
Nr aktu prawnego
6/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2010-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
5/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/177/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/178/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości diet przysługujących sołtysom gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania
Nr aktu prawnego
XXXIV/176/2009
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji