ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2291
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2008r.
Nr aktu prawnego
XVI/72/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2292
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XIII/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2293
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2294
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIII/53/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2295
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wzoru deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/52/2007
Status
Zmieniony
Lp: 2296
Data podjęcia
2007-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy w Sorkwitach na 2007r.
Nr aktu prawnego
V/17/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2297
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2298
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2005 r. uchwalonego uchwałą Nr XXI/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2299
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXIX/182/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2300
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji