ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Nadanie Urzędowi Gminy Sorkwity regulaminu organizacyjnego.
Nr aktu prawnego
57A/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2282
Data podjęcia
2009-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2009r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
24/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2009r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
22/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity w 2009r.
Nr aktu prawnego
XXIX/151/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XXV/131/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2009-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Sorkwity oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Nr aktu prawnego
26/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
13B/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
13A/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XXIX/152/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2290
Data podjęcia
2009-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej położonej w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
24B/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji