ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Współpraca Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XVII/90/2008
Status
Zmieniony
Lp: 2282
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Projekt rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko – Mrągowskich.
Nr aktu prawnego
XVII/89/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie zmian do statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie
Nr aktu prawnego
XVII/88/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XVII/87/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Absolutorium dla Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
XVII/86/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zasady udzielania stypendiów dla uczniów.
Nr aktu prawnego
XVI/85/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zwolnienie od opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Nr aktu prawnego
XVI/83/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Nr aktu prawnego
XVI/82/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XVI/81/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2290
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
XVI/80/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji