ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za pierwsze półrocze 2009r.
Nr aktu prawnego
39/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2009-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna Rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/156/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2009-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Warpuny
Nr aktu prawnego
XXX/154/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2009-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXX/155/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 roku.
Nr aktu prawnego
XXIX/153/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Rozpatrzenie skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.
Nr aktu prawnego
XXVI/139/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2009-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Absolutorium dla Wójta Gminy
Nr aktu prawnego
XXVII/140/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXIX/150/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXVIII/143/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2009-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXVII/141/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji