ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wysokość diet przysługujących radnym gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XVIII/95/2008
Status
Zmieniony
Lp: 2272
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XVIII/92/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XVIII/94/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2006-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXXVII/224/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2006-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXIV/211/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000- obszar Ostoja Piska
Nr aktu prawnego
XXXI/193/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie planu gospodarki odpadami gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXI/134/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
XXI/133/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2005-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXV/158/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2008-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 r.
Nr aktu prawnego
XVII/91/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji